telefón facebook google + youtube
logo

Blog

11.06.2021

Všetko čo potrebujete vedieť o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Najjednoduchší spôsob je skončiť prácu ešte v skúšobnej dobe. V tomto článku sa dozviete aké pravidlá platia pri skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe a čo všetko by ste mali o výpovedi vedieť.

Rozdiel medzi výpoveďou a dohodou o skončení pracovného pomeru

Výpoveď označuje skončenie pracovného pomeru. Často sa však zamieňa s dohodou o skončení pracovného pomeru alebo s okamžitým skončením či skončením v skúšobnej dobe. Výpoveď môže podať zamestnanec aj zamestnávateľ a musí byť písomná. Základný rozdiel medzi dohodu o skončení pracovného pomeru a výpoveďou pracovného pomeru je v tom, že výpoveď je jednostranná. To znamená, že na platnosť sa nevyžaduje súhlas druhej strany.

Dohoda o skončení pracovného pomeru je v podstate zmluva, ktorá si vyžaduje svoju platnosť súhlasom oboch strán, zamestnanca aj zamestnávateľa. Obidve strany súhlasia s ukončením pracovného pomeru a podpíšu písomnú dohodu, podľa ktorej sa pracovný pomer skončí.

Tip: Dohoda o skončení pracovného pomeru má výhodu v tom, že je rýchlejšia a jednoduchšia. Nemusíte uvádzať dôvody ani čakať na uplynutie výpovednej doby.

Čo je to skúšobná doba?

Skúšobná doba je obdobie, počas ktorého sa zamestnanec a zamestnávateľ zoznamujú. Ako zamestnanec niekedy nemusíte mať jasno v tom, či sa na danú pozíciu hodíte, nemusíte si sadnúť s tímom alebo to jednoducho nie je práca pre vás. Zamestnávateľ na druhej strane chce zistiť a "testuje", či ste naozaj vhodný kandidát pre danú prácu.

Po vzniku pracovného pomeru by mala byť skúšobná doba súčasťou pracovnej zmluvy ako aj jej dĺžka trvania. Dĺžka trvania skúšobnej doby nie je podľa Zákonníka práce striktne daná, no spravidla sú to 3 mesiace, u niektorých zamestnávateľov dokonca 6 mesiacov. Skúšobná doba by mala byť v písomnej forme, inak nie je platná.

Pracovný pomer je pri skúšobnej dobe možné ukončiť jednoduchšie než pri bežnej výpovedi, pretože vzniká takmer okamžite. No aj tu treba mať niektoré veci na pamäti.

Kedy ukončiť pracovný pomer?

Správny čas na ukončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe, je v podstate kedykoľvek a zamestnanec nie je nijakým spôsobom obmedzený. Ukončiť pracovný pomer môžete z akéhokoľvek dôvodu, dokonca aj bez jeho konkrétneho uvedenia.

Vedeli ste, že...

... skúšobná doba sa vám ako zamestnancovi predlžuje vtedy, ak ste chorý? A to o ten čas, ktorý ste boli mimo práce. Záleží však na okolnostiach.

Na druhej strane, zamestnávateľ môže ukončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe aj s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode ako aj s dojčiacou ženou. Avšak len písomne a vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom. Takéto ukončenie musí byť náležite písomne odôvodnené, inak je neplatné.

Pozor! Na zamestnanca sa v skúšobnej dobe nevzťahuje ochranná doba.

Zmena zamestnania je veľká vec a je potrebné si výpoveď dôkladne premyslieť. Ak ste si všetko dostatočne premysleli a dospeli ste k záveru, že chcete ukončiť pracovný pomer, je potrebné spísať písomné oznámenie pre zamestnávateľa.

Ako sme spomínali, zamestnanec môže ukončiť pracovný pomer kedykoľvek počas trvania skúšobnej doby, svoje rozhodnutie by sa však malo zamestnávateľovi doručiť písomne aspoň 3 dni pred plánovaným odchodom z práce.

Čo musí výpoveď obsahovať?

Oznámenie o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe zo strany zamestnanca by malo obsahovať:

 • Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu zamestnanca
 • Názov zamestnávateľa
 • Adresa zamestnávateľa
 • Vec, teda "Oznámenie o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe"
 • Dátum a deň kedy pracovný pomer ukončujete
 • Podpis zamestnanca

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe zo strany zamestnávateľa by malo obsahovať:

 • Názov a sídlo zamestnávateľa
 • Meno a priezvisko zamestnanca
 • Adresa trvalého pobytu zamestnanca
 • Vec, teda "Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe"
 • Dátum ukončenia pracovného pomeru. Dátum treba uviesť tak, aby oznámenie bolo doručené druhej strane aspoň 3 dni pred daným dátumom
 • Dôvodom skončenia pracovného pomeru (nie je nutné ho uvádzať)
 • Pečiatka a podpis zamestnávateľa

Tip: Vzory skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe nájdete na internete už aj v PDF formáte k vytlačeniu.

Čo v prípade, keď ste dostali výpoveď v skúšobnej dobe?

Dostať výpoveď od zamestnávateľa a ešte aj v skúšobnej dobe, môže byť ťažká rana.

V rámci skúšobnej doby môže taktiež zamestnávateľ ukončiť pracovný pomer, a to aj bez uvedenia dôvodu.

Písomné oznámenie o ukončení vám musí doručiť počas skúšobnej doby. Pracovný pomer končí dňom stanoveným v písomnom oznámení.

Ak vám zamestnávateľ výpoveď oznámi ústne, takáto výpoveď nie je platná.

Tipy, ako zvládnuť skúšobnú dobu

 • Začiatky môžu byť ťažké, no nevzdávajte sa.
 • Ukážte motiváciu, odhodlanie a chuť sa učiť.
 • Pracujte na sebe, rozširujte si svoj horizont schopností a zručností rôznymi kurzami, ako napríklad kurzom osobného rozvoja.
 • Starajte sa o seba, doprajte si dostatočný spánok a správnu životosprávu, aby ste neochoreli.
 • Skúmajte nové pracovné prostredie, osvojte si zvyky a postupy vašej práce.
 • Budujte si dobré vzťahy so svojimi kolegami aj šéfom.
 • Buďte otvorený, priateľský, komunikujte, spoznajte okolie aj nový tím a snažte sa začleniť.
 • Buďte primerane zvedavý a pýtajte sa. Správna komunikácia a umenie klásť vhodné otázky sú najmä na začiatku pomerne nevyhnutné pre váš ďalší úspech.
 • Samozrejme, že od nováčika nebudú pravdepodobne očakávať, že všetko bude hneď fungovať, avšak buďte spoľahlivý a plňte svoje sľuby.
 • Nevyhľadávajte konflikty.

Rada na záver

Ak to aj napriek vašej dobrej vôli nebude fungovať, stále je čas na spiatočku. Nepresviedčajte samých seba, ani o sebe nepochybujte. Práve naopak, z každej skúsenosti si vezmite ponaučenie, ktoré vám môže pomôcť identifikovať vaše slabé stránky a popracovať na nich.

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava