telefón facebook google + youtube
logo

Blog

03.01.2017

Začíname podnikať: Založenie s.r.o. s činnosťou klasická masáž

Ako teda začať, tak aby bolo vaše podnikanie podľa aktuálnych zákonov legálne a správne? Čo urobiť preto, aby som získal živnostnenské oprávnenie a čo potrebujem k tomu, aby moja spoločnosť mohla byť zapísaná do obchodného registra?

Nepredbiehajme však a začnime pekne od začiatku. Skôr než urobíte čokoľvek, mali by ste si zvoliť vhodný a výstížný názov firmy, určiť sídlo spoločnosti a vybrať si predmet podnikania, v tomto prípade poskytovanie masérskych služieb.

Ďalším dôležitým krokom bude splnenie podmienok založenia a vzniku s.r.o. v roku 2020, akými sú:


- vypracovanie dokumentácie

- podanie návrhu na vydanie živnostenského oprávnenia

- podanie návrhu na zápis s.r.o. do ORSR

- Keďže podnikateľská činnosť masér spadá do kategórie živností, presnejšie k viazaným živnostiam, na Vašu činnosť budete potrebovať získanie osvedčenia o živnostnenskom oprávnení.

Ako takéto osvedčenie získať? V prvom rade musíte splniť všeobecné podmienky, ktoré platia pri zakladaní všetkých živností bez rozdielu:


- dosiahnutie veku 18 rokov,
- spôsobilosť na právne úkony
- bezúhonnosť
Podmienkou prevádzkovania viazanej živnosti je okrem všeobecných podmienok aj odborná spôsobilosť získaná inak ako vyučením v odbore.

Podmienkou na poskytovanie masérskych služieb je teda aj splnenie jednej z nasledovných možností:


- absolvovanie strednej zdravotníckej školy
-absolvovanie masérskeho kurzu zakončeného skúškou, organizovaného inštitúciou akreditovanou príslušným ústredným orgánom štátnej správy
-absolvovanie lekárskej fakulty alebo zdravotníckej univerzity
- absolvovanie vysokej školy telovýchovného smeru

Zápis do obchodného registra


Ak ste sa so zakladaním spoločnosti dostali až k bodu, keď bude potrebné zapísať firmu do OR, okrem vypracovaného formuláru návrhu na zápis do obchodného registru, spolu s podpismi konateľov a overením notárov nezabudnite priložiť:
- spoločenskú resp. zakladateľskú zmluvu, v závislosti od počtu spoločníkov, ak zakladá spoločnosť jedna fyzická osoba, prikladá sa vyhlásenie, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach s ručením obmedzeným
- listina ustanovujúca FO do funkcie konateľa
- získané živnostenské oprávnenie
- súhlas správcu dane a vyhlásenie správcu dane o splatení vkladu
-list vlastníctva alebo nájomná zmluva k nehnuteľnosti alebo jej časti, v ktorej bude mať nová spoločnosť sídlo alebo miesto podnikania
-podpisové vzory konateľov
-doklady preukazujúce zaplatenie súdneho poplatku za zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra, aktuálne je výška poplatku 300,- eur, v prípade podania celého návrhu elektronickými prostriedkami je výška súdneho poplatku 150,- eur

Zápisom spoločnosti do OR sa však nič nekončí, práve naopak tu sa všetko len začína. Okrem toho, že môžete konečne vykonávať svoju masérsku činnosť a získať tak zdroj príjmu, do 30 dní od zápisu do obchodného registra je povinnosťou každej právnickej osoby, zaregistrovať sa na daňovom úrade a následne v stanovenom období odvádzať dane. ;)

V prípade ak si neviete rady so založením s.r.o. alebo na to nemáte čas, radi Vám pomôžeme, stačí nás kontaktovať.

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava