telefón facebook google + youtube
logo

Blog

03.01.2017

Založenie S.R.O. s činnosťou - Sprostredkovania zamestnania za úhradu

Pri zakladaní s.ro. s činnosťou sprostredkovania zamestnania za úhradu musí mať záujemca oprávnenie na podnikanie, ktoré bolo vydané v okresnom úrade. Založiť si takúto živnosť môže fyzická, ale aj právnická osoba.

Najdôležitejšie je získať oprávnenie

Na to, aby si mohol záujemca založiť s.r.o.viazanou živnosťou a je potrebné zaplatiť základný poplatok vo výške 15 eur (v prípade, že sa ohlásenie podá elektronicky, poplatok sa znižuje na polovicu - 7,50 eur).

Aké sú podmienky pre získanie oprávnenia?

Každý, kto chce získať oprávnenie na činnosť sprostredkovania zamestnania za úhradu, musí mať ukončené vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa. V prípade, že nejde o fyzickú osobu, ale o konkrétnu organizáciu, teda právnickú osobu, toto vzdelanie musí mať splnené jej zodpovedný zástupca.

Okrem toho musí byť žiadateľ bezúhonný, čo dokazuje predložením registra trestov, ako bolo spomenuté vyššie. Po splnení všetkých podmienok a získaní potrebného osvedčenia môže začať podnikateľ svoju kariéru hneď v deň ohlásenia činnosti.

Čo je potrebné uviesť na žiadosti o oprávnenie?

Je presne stanovené, čo je potrebné uviesť na žiadosti o oprávnenie. Zhrnieme si to do piatich bodov:

  • Identifikačné údaje o právnickej alebo fyzickej osobe
  • Okruh zamestnaní, ktoré plánuje sprostredkúvať
  • Územný rozsah sprostredkovateľskej činnosti
  • Miesto výkonu sprostredkovateľskej činnosti

Predpokladanú výšku úhrad za sprostredkovanie zamestnania za úhradu

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Iritor s. r. o.
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava
Slovensko

Firemné údaje

Číslo účtu: 6558156001/5600
IBAN: SK12 5600 0000 0065 5815 6001
IČO: 53112156
DIČ: 2121266444

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava