telefón facebook google + youtube
logo

Blog

03.01.2017

Založili ste si s.r.o. a neviete ako ďalej postupovať?

Využite naše bonusy pre klientov

Ponúkame Vám veľké množstvo bonusov, ktoré by ste mali určite využiť. Ako napríklad zľavu na účtovníka, vypracovanie bezpečnostného projektu, vytvorenie web stránky alebo vypracovanie všeobecných obchodných podmienok a iné.

 

Vytvorenie podnikateľského účtu

Aj keď tento počin nie je pre živnostníka povinný, ak chce mať svoje podnikanie dokonale pod kontrolou a využívať všetky benefity, ktoré podnikateľský účet má, mal by premýšľať nad jeho zriadením. Takýto účet uľahčuje podnikateľovi vedenie účtovníctva, t.j. sledovanie príjmov a výdavkov. Založenie podnikateľského účtu taktiež musíte nahlásiť príslušným úradom, teda sociálnej a zdravotnej poisťovni, daňovému a živnostenskému úradu. Tieto inštitúcie budú potrebovať len číslo vášho účtu a názov banky.

 

Registrácia na daňovom úrade

Daňový úrad predstavuje hlavu i krk vášho podnikania. Bez komunikácie s touto inštitúciou na Slovensku nemáte šancu podnikať. Dôvod, prečo musíte navštíviť daňový úrad je jednoduchý – získanie daňového identifikačného čísla (DIČ). Požiadať o registráciu musíte do 30 dní od založenia živnosti, čiže od získania povolenia na podnikanie. Pri novovzniknutej spoločnosti lehota začína plynúť až odo dňa zápisu spoločnosti do obchodného registra. Registrovať sa musíte buď osobne na daňovom úrade alebo na jednotnom kontaktnom mieste.

 

Registrácia DPH

Ak je právnická osoba zdaniteľným subjektom, dobrovoľne sa môže registrovať aj na DPH. Táto registrácia rovnako prebieha na daňovom úrade a povinná je vtedy, ak mala vaša firma v dvanástich po sebe idúcich mesiacoch obrat viac ako 49 790€. Touto registráciou získate identifikačné číslo na DPH (DIČ DPH).

 

Zapísanie zamestnancov do sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Ak vaša vzniknutá spoločnosť disponuje zamestnancami, je nutné ich zapísať do oboch týchto poisťovní. Do sociálnej a zdravotnej poisťovne musíte zapísať každú osobu, s ktorou má vaša spoločnosť právny vzťah a plynie z neho zárobková činnosť. Takýto zápis je povinný aj pre konateľov alebo spoločníkov, ktorí za túto prácu dostávajú odmenu v podobe príjmu. Čo sa dátumov týka, do sociálnej poisťovni nahlasujete údaje najneskôr deň pred vznikom právneho vzťahu, do zdravotnej poisťovni do 8 dní od uzatvorenia zmluvy a tak isto i na daňový úrad, a to do 15 dní.

 

Ostatné náležitosti

So vznikom s.r.o. sa tak isto spája aj niekoľko ďalších odporúčaní. Pri podnikaní by ste mali mať k dispozícii pečiatku spoločnosti. Tá by mala obsahovať obchodné meno spoločnosti, sídlo, DIČ a IČO. Čo sa formovania firemnej identity týka, odporúčame taktiež vytvorenie loga a webovej stránky a vyhotovenie rôznych korporátnych materiálov.

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Krši s. r. o.
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava
Slovensko

Firemné údaje

Číslo účtu: 6755379001/5600
IBAN: SK40 5600 0000 0067 5537 9001
IČO: 50532464
DIČ: 2120359406

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava