telefón facebook google + youtube
logo

Blog

26.04.2023

Seriál cudzinci 20. Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny s potvrdením o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta

Ak chcete pracovať na území SR požiadajte o prechodný pobyt na účely zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta.

Pri tomto procese nemusíte samostatne žiadať o povolenie na zamestnanie a následne o prechodný pobyt. Stačí, ak v jednom kroku podáte žiadosť o prechodný pobyt na účely zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta.


 1. Pri poskytovaní povolenia na zamestnanie a prechodný pobyt bude úrad práce prihliadať na situáciu na trhu práce a dostupnosť voľných pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie. V prípade, že ide o sezónne zamestnanie trvajúce viac ako 90 dní alebo dočasné pridelenie štátneho príslušníka tretej krajiny do nedostatkovej profesie v príslušnom okrese, bude musieť byť voľné pracovné miesto oznámené príslušnému úradu najmenej 20 pracovných dní pred podaním žiadosti o prechodný pobyt. V prípade, že zamestnanie nie je zaradené do týchto kategórií, ani do iných bodov uvedených v príslušnom odseku, úrad práce bude rozhodovať o povolení na zamestnanie a prechodný pobyt na individuálnom základe.
 2. Udelovanie prechodného pobytu na účel zamestnania bude vykonávať bez ohľadu na situáciu na trhu práce a možnosť obsadenia VPM uchádzačom o zamestnanie.
  Zahrnuje to:


  • zamestnanie v nedostatkovej profesii v príslušnom okrese, pri ktorom nepresahuje počet zamestnaných štátnych príslušníkov tretích krajín, vrátane dočasne pridelených, 30% z celkového počtu zamestnancov zamestnávateľa,
  • vnútropodnikový presun,
  • zamestnanie a dočasné pridelenie štátneho príslušníka tretej krajiny ADZ k užívateľskému zamestnávateľovi v nedostatkovej profesii v príslušnom okrese, pri ktorom nepresahuje počet zamestnaných štátnych príslušníkov tretích krajín, vrátane dočasne pridelených, 30% z celkového počtu zamestnancov,
  • zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý vykonáva sústavnú vzdelávaciu alebo vedeckú činnosť ako pedagogický zamestnanec, vysokoškolský učiteľ, výskumný pracovník alebo umelecký pracovník vysokej školy.
  Prechodný pobyt na účel zamestnania sa udelí na obdobie zamestnania, najviac na 2 roky, v prípade sezónneho zamestnania najviac 180 dní. V prípade sezónneho zamestnania trvajúceho viac ako 90 dní je nutné oznámiť príslušnému úradu práce udelenie prechodného pobytu najmenej 20 pracovných dní od podania žiadosti o prechodný pobyt resp. jeho obnovu. Prechodný pobyt udelený štátnemu príslušníkovi tretej krajiny sa môže predĺžiť podaním žiadosti o obnovu prechodného pobytu na účel zamestnania, s výnimkou sezónneho zamestnania trvajúceho najviac 180 dní (bod A.1).


Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava