telefón facebook google + youtube
logo

Blog

03.01.2017

Živnosť alebo s.r.o. - stále váhate?

Výška odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne

U živnosti je výška odvodov závislá od výšky príjmov, čo v s.r.o. neplatí. Výhodou u živnostníkov je fakt, že odvody do sociálnej poisťovne platia až po uplynutí prvého roka fungovania živnosti. Po tejto dobe je nutné platiť minimálne mesačné odvody, tie sa však zvyšujú so zvyšovaním zisku vašej spoločnosti. Pri živnosti je to jednoduché – čím viac vaša firma zarobí, tým väčšie odvody musí zaplatiť. Pri s.r.o. je systém nasledovný – ak ste vy jediným spoločníkom, zároveň konateľom a nestanovíte za výkon týchto funkcií žiadnu mzdu alebo odmenu, do sociálnej poisťovne odvody neplatíte.

Daň z príjmu

Výška sadzby dane je pri s.r.o. a živnosti úplne odlišná. Pri živnosti je sadzba dane závislá od výšky dosiahnutého základu dane, t.j. ak má živnostník základ dane menej ako 35022,31 €, sadzba dane je 19%, ak má živnostník viac, sadzba dane dosahuje 25%. Pri s.r.o. je sadzba dane fixná, a to 22%. Pre právnické osoby okrem toho platí aj daňová licencia, čiže minimálna výška dane, ktorú je nutné zaplatiť aj pri nedosahovaní zisku či daňovej strate. Jej výška závisí od toho, či je firma platiteľom DPH a od výšky obratu.

Paušálne výdavky, nezdaniteľné časti základu dane a daňový bonus na dieťa

Výhodou živnostníka sú paušálne výdavky, ktoré tvoria 60% príjmov. Suma paušálnych výdavkov sa tak môže vyšplhať na 20000€ ročne. Tieto výdavky živnostník nemusí preukazovať.

Ďalšou výhodou živnosti je uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane, a to vo výške 3803,33€. Takúto nezdaniteľnú časť je možné po splnení niektorých náležitostí uplatniť aj na výšku zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové poistenie, na doplnkové dôchodkové sporenie alebo na manžela/manželku.

Živnostník si okrem iných výhod môže uplatniť aj daňový bonus na dieťa. Tento bonus predstavuje mesačne 21,41€ a platí pre vyživované dieťa, žijúce v domácnosti spolu so živnostníkom. Ročne môže daňovník ušetriť až 256,92€.

Účtovníctvo a zisťovanie hospodárenia a základu dane

Spôsob zisťovania hospodárenia a základu dane je pri s.r.o. a živnosti odlišné. Spoločnosť s ručeným obmedzeným funguje na princípe podvojného účtovníctva, čo znamená že sa zisk vypočítava ako rozdiel výnosov a nákladov. Pozitívom podvojného účtovníctva je fakt, že na jeho vedenie sa používajú techniky, ktoré zvládne aj menej zaškolená osoba.

Pri živnosti je zisťovanie hospodárenia založené na jednoduchom účtovaní a definované ako rozdiel príjmov a výdavkov, ktoré bolo uskutočnené. Ak sa živnostník rozhodne pre paušálne výdavky, nemusí viesť žiadne zo spomínaných účtovníctiev.

Ručenie

Medzi základné odlišnosti s.r.o. spoločnosti a živnosti patrí ručenie. Živnostníci ručia celým svojím majetkom, zatiaľ čo spoločnosť s ručeným obmedzeným ako to má i v názve, ručí len do výšky svojich nesplatených vkladov.

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava