telefón facebook google + youtube
logo

Blog

03.01.2017

ŽIVNOSŤ verzus S.R.O. porovnanie z hľadiská obvodov a daní v roku 2016

Celkové daňové a odvodové zaťaženie

Aj keď je daňové a odvodové zaťaženie živnostníka a s.r.o. veľmi podobné, pri porovnaní treba brať do úvahy celkové zaťaženie. Celkové daňové a odvodové zaťaženie s.r.o. totižto zahŕňa nielen zdanenie zisku, ale ja daňové a odvodové zaťaženie závislej práce, výkonu funkcie a podielu na zisku.

Celkové daňové zaťaženie s.r.o. sa teda rovná = = dane a odvody platené s.r.o. + dane a odvody platené zamestnancom/konateľom/spoločníkom

  • Pri porovnaní živnosti a s.r.o. treba brať do úvahy rozdielne vlastníctvo príjmov, respektíve zisku z podnikania. Keďže pri podnikaní s.r.o. vzniká právny subjekt, existujú tri spôsoby vyplácania príjmov majiteľovi firmy a to:
  • Vyplatením mzdy
  • Vyplatením podielu na zisku, čiže dividendy
  • Vyplatením odmeny za výkon funkcie konateľa

 

Obvody živnostníka v roku 2016:

Sadzba zdravotných obvodov pre SZČO je v novom roku 14% z vymeriavacieho základu, pre zdravotne postihnutého alebo poberajúceho invalidný dôchodok je to o polovicu menej čiže 7%.

Minimálne mesačné odvody do zdravotnej poisťovne sa vypočíta ako 14% z 429 eur, čiže 60,06 eur. Výška maximálnych poplatkov do zdravotnej poisťovne je 600,60 eur.

Odvody do sociálnej poisťovne:

  • nemocenské poistenie 4,4 % z vymeriavacieho základu,
  • starobné dôchodkové poistenie 18 % z vymeriavacieho základu,
  • invalidné dôchodkové poistenie 6 % z vymeriavacieho základu
  • do rezervného fondu solidarity 4,75 % z vymeriavacieho základu

 

Daňové licencie spoločnosti s ručením obmedzeným

 

Daňovník s ročným obratom

Do 500.000,- eur (nie je platca DPH)

480 eur

Do 500.000,- eur (platca DPH)

960 eur

Nad 500.000 eur

2880 eur

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava