telefón facebook google + youtube
logo

Blog

05.07.2022

Seriál cudznci 9. Zmena adresy občana Únie

Ďalej v zmysle ustanovenia § 112 ods. 1 písm. k) zákona o pobyte cudzincov je občan Únie povinný požiadať do desiatich pracovných dní o vydanie nového dokladu o pobyte s názvom „Pobytový preukaz občana EÚ“, ak záznamy v ňom nezodpovedajú skutočnosti. K žiadosti o vydanie dokladu o pobyte je občan Únie povinný v zmysle ustanovenia § 66 ods. 11 zákona o pobyte cudzincov predložiť doklad o ubytovaní podľa § 122 a dve fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm zobrazujúce jeho aktuálnu podobu, inak policajný útvar doklad o pobyte nevydá. V takom prípade bude mať občan Únie len zaregistrované právo na pobyt na území Slovenskej republiky.

Za vydanie dokladu o pobyte sa vyberie správny poplatok vo výške 4,50 eura v zmysle citovaného zákona.

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava