telefón facebook google + youtube
logo

Blog

03.01.2017

Zoznam služieb, pri ktorých bude od januára 2015 povinné používať registračnú pokladňu.

Od januára 2015 sa však zákon zmenil a rozšírili sa oblasti pri podnikaní, kedy musí podnikateľ používať registračnú pokladňu. Taktiež môžu podnikatelia využívať virtuálnu registračnú pokladňu.

Používať registračnú pokladňu musia používať poskytovania týchto služieb:

 • Oprava a údržba motorových vozidiel
 • Predaj, údržba a oprava motocyklov a ich dielov a príslušenstva
 • Taxislužba
 • Ostatná osobná pozemná doprava i. n., a to len pri prevádzke lanoviek, pozemných lanoviek, lyžiarskych vlekov, ak nie sú súčasťou mestských, prímestských alebo veľkomestských prepravných systémov
 • Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave, a to len pri prevádzke parkovacích priestorov
 • Hotelové a podobné ubytovanie
 • Turistické a iné krátkodobé ubytovanie
 • Autokempingy, táboriská a miesta pre karavány
 • Ostatné ubytovanie
 • Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál
 • Dodávka jedál
 • Ostatné jedálenské služby
 • Služby pohostinstiev
 • Právne činnosti
 • Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo
 • Vedenie firiem
 • Služby v oblasti styku a komunikácie s verejnosťou
 • Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia
 • Architektonické činnosti
 • Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
 • Technické testovanie a analýzy
 • Reklamné agentúry
 • Predaj vysielacieho času
 • Prieskum trhu a verejnej mienky
 • Špecializované dizajnérske činnosti
 • Fotografické činnosti
 • Prekladateľské a tlmočnícke činnosti
 • Veterinárne činnosti
 • Prenájom a lízing automobilov a ľahkých motorových vozidiel okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
 • Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
 • Prenájom videopások a diskov okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
 • Prenájom a lízing ostatných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
 • Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania
 • Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnanie na dobu určitú
 • Ostatné poskytovanie ľudských zdrojov
 • Činnosti cestovných agentúr
 • Činnosti cestovných kancelárií
 • Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti
 • Činnosti nemocníc
 • Činnosti všeobecnej lekárskej praxe
 • Činnosti špeciálnej lekárskej praxe
 • Zubná lekárska prax
 • Prevádzka športových zariadení
 • Činnosti športových klubov
 • Fitnescentrá
 • Činnosti lunaparkov a zábavných parkov
 • Oprava počítačov a periférnych zariadení
 • Oprava komunikačných zariadení
 • Oprava spotrebnej elektroniky
 • Oprava domácich zariadení a zariadení pre dom a záhradu
 • Oprava obuvi a koženého tovaru
 • Oprava nábytku a domácich zariadení
 • Oprava hodín, hodiniek a šperkov
 • Oprava iných osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
 • Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov okrem požičiavania bielizne, pracovných odevov, vecí súvisiacich s práčovňou, dodávky plienok a poskytovania pracích a čistiacich služieb u zákazníka
 • Kadernícke a kozmetické služby
 • Pohrebné a súvisiace služby
 • Služby týkajúce sa telesnej pohody
 • Ostatné osobné služby, a to len pri strihaní psov, pri opatrovateľských službách domácich zvierat, pri činnosti hotelov pre zvieratá, pri službách svadobných kancelárií a pri činnosti štúdií poskytujúcich tetovanie a piercing.

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Iritor s. r. o.
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava
Slovensko

Firemné údaje

Číslo účtu: 6558156001/5600
IBAN: SK12 5600 0000 0065 5815 6001
IČO: 53112156
DIČ: 2121266444

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava