telefón facebook google + youtube
logo

Blog

08.07.2022

Zoznam voľných živností v roku 2022

Zoznam odporúčaných označení najčastejšie používaných voľných živností a ich obsahové vymedzenie

Zdroj: Vlastné spracovanie

SEKCIA A - POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV
01
PESTOVANIE PLODÍN A CHOV ZVIERAT, POĽOVNÍCTVO A SLUŽBY S TÝM SÚVISIACE

0101
Chov vybraných druhov zvierat (napr. chov, spracovanie a obchodovanie s chránenými živočíchmi)

0102

Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve (napr. pestovanie a rozmnožovanie akvarijných rastlín, sušenie dekoračných rastlín)

0103

Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá (napr. kŕmenie, pasenie, ustajňovanie, čistenie, výcvik psov a mačiek)

02
LESNÍCTVO A ŤAŽBA DREVA

0201
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve (napr. vykonávanie ochrany drevín - výrezy nežiaducich vetiev, nátery)

03
RYBOLOV A AKVAKULTÚRA

0301
Poskytovanie služieb v rybárstve (napr. vykonávanie výlovov rybníkov)

SEKCIA B – ŤAŽBA A DOBÝVANIE

08
INÁ ŤAŽBA A DOBÝVANIE

0801

Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava (napr. dobývanie a úprava rašeliny, dobývanie bahna z vodného dna)

SEKCIA C – PRIEMYSELNÁ VÝROBA

10
VÝROBA POTRAVÍN

1001

Výroba potravinárskych výrobkov (napr. mrazenie ovocia a zeleniny, spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny, spracovanie medu, včelieho vosku)

1002
Výroba kŕmnych zmesí (napr. výroba a miešanie mliečnych kŕmnych zmesí pre domáce a hospodárske zvieratá)

11
VÝROBA NÁPOJOV


1101
Výroba nápojov (napr. plnenie prírodných a minerálnych vôd z prameňov a studní, výroba čajových nápojov)

13
VÝROBA TEXTILU


1301

Textilná výroba (napr. úprava textilu bielením, farbením, sušením, parením, zrážaním, výroba bytových doplnkov - diek, prešívaných prikrývok)

14
VÝROBA ODEVOV


1401
Odevná výroba (napr. výroba kožušinových odevov, výroba kožených odevov)

15
VÝROBA KOŽE A KOŽENÝCH VÝROBKOV


1501
Spracovanie kože (napr. činenie a apretovanie kože,farbenie, česanie, mazanie, čistenie, žehlenie, ošetrovanie kožušín)

1502

Výroba obuvi a komponentov obuvi s výnimkou ortopedickej obuvi (napr. výroba športovej obuvi,výroba vychádzkovej obuvi)

16


SPRACOVANIE DREVA A VÝROBA VÝROBKOV Z DREVA A KORKU OKREM NÁBYTKU; VÝROBA PREDMETOV ZO SLAMY A PRÚTENÉHO MATERIÁLU


1601

Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva (napr. opracovanie drevnej hmoty štiepaním,
lúpaním,pílenie, hobľovanie a impregnovanie dreva)

1602

Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba (napr. brúsenie drevených podlahových krytín,čalúnnictvo)

17
VÝROBA PAPIERA A PAPIEROVÝCH VÝROBKOV


1701

Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov (napr. výroba papiera z drevoviny, zo zberového papiera, výroba lepenky)

19
VÝROBA KOKSU A RAFINOVANÝCH ROPNÝCH PRODUKTOV


1901
Výroba koksu a rafinovaných produktov (napr. výroba kvapalných pohonných hmôt, výroba rafinérskych produktov)

20
VÝROBA CHEMIKÁLIÍ A CHEMICKÝCH PRODUKTOV


2001

Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov (napr. výroba káblov zo syntetických textilných materiálov, výroba čistiacich a leštiacich prípravkov)

2002

Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov (napr. výroba pesticídov a agrochemických produktov)

22
VÝROBA VÝROBKOV Z GUMY A PLASTU


2201

Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov (napr. výroba výrobkov z gumy – pneumatiky, výroba výrobkov z plastov – obaly)

23
VÝROBA OSTATNÝCH NEKOVOVÝCH MINERÁLNYCH VÝROBKOV


2301
Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava (napr. brúsenie a povrchová úprava skla)

2302
Keramická výroba (napr. hrnčiarska výroba)

2303

Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu (napr. výroba nekovových minerálnych výrobkov – cement)

2304
Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu (napr. asfaltové šindle, krytiny a izolačné vodotesné materiály)

24
VÝROBA A SPRACOVANIE KOVOV


2401
Výroba a hutnícke spracovanie kovov (napr. výroba a hutnícke spracovanie železa a ocele)

25
VÝROBA KOVOVÝCH KONŠTRUKCIÍ OKREM STROJOV A ZARIADENÍ


2501
Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu (napr. brúsenie a leštenie jednoduchých nástrojov, kováčstvo)

26
VÝROBA POČÍTAČOVÝCH, ELEKTRONICKÝCH A OPTICKÝCH VÝROBKOV


2601

Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov (napr. výroba počítačov a kancelárskych strojov, výroba meracích, kontrolných, testovacích a navigačných prístrojov a zariadení)

27
VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ


2701 Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok (napr. výroba dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky)

2702 Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

28
VÝROBA STROJOV A ZARIADENÍ INDE NEUVEDENÝCH


2801
Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely (napr. výroba čerpadiel a kompresorov, výroba pecí a horákov)

29
VÝROBA MOTOROVÝCH VOZIDIEL, NÁVESOV A PRÍVESOV


2901

Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky (napr. stavba lodí a člnov)

32
INÁ VÝROBA (HRAČIEK, BIŽUTÉRIE, SUVENÍROV, HUDOBNÝCH NÁSTROJOV ...)


3201
Výroba bižutérie a suvenírov (napr. mechanické skladanie šperkov)

3202
Výroba hudobných nástrojov (napr. výrobu dychových alebo strunových nástrojov)

3203
Výroba hračiek a hier (napr. výroba mechanických hračiek, vláčikov, autíčiek)

3204
Výroba metiel, kief a maliarskeho náradia (napr. výroba kief na topánky a odev)

3205
Výroba sviečok a tieniacej techniky (napr. výroba kahancov, vonných, gélových, lampových, stearínových sviečok)

3206
Výroba zdravotníckych pomôcok (napr. výroba chirurgických prístrojov a zariadení, röntgenových prístrojov)

SEKCIA E - DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV

37
ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD


3701
Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov (napr. čistenie kanalizačných a dažďových vpustí)

38
ZBER, SPRACÚVANIE A LIKVIDÁCIA ODPADOV


3801

Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (napr. preprava fekálnych odpadov fekálnymi vozidlami, zber, zvoz, spracúvanie, odstraňovanie uhynutých zvierat)

SEKCIA F - STAVEBNÍCTVO

41
VÝSTAVBA BUDOV


4101
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien (napr. uskutočňovanie inžinierskych alebo pozemných stavieb a ich zmien)

42
INŽINIERSKE STAVBY


4201
Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m

43
ŠPECIALIZOVANÉ STAVEBNÉ PRÁCE


4301
Prípravné práce k realizácii stavby (napr. demontáž rozvodov a armatúr, demontáž strešnej krytiny)

4302

Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (napr. betonárske práce, brúsenie drevených podlahových krytín)

SEKCIA G - VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV

45
VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV


4501

Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla (napr. lakovanie karosérie striekaním, montáž autopríslušenstva)

46
VEĽKOOBCHOD, OKREM MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV


4601

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby (napr. v oblasti obchodu s hodinami a šperkmi, s nábytkom a bytovými doplnkami, v oblasti reklamy)

47
VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD


4701

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (napr. s detskými kočíkmi, hračkami a hrami, s domácimi zvieratami a krmivami pre zvieratá)

4702
Nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva

SEKCIA H - DOPRAVA A SKLADOVANIE

49
POZEMNÁ DOPRAVA A DOPRAVA POTRUBÍM


4901
Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami (napr. prevádzkovanie lyžiarskych vlekov)

4902
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

4903
Sťahovacie služby

50
VODNÁ DOPRAVA

5001
Prevádzka malých plavidiel

52
SKLADOVÉ A POMOCNÉ ČINNOSTI V DOPRAVE


5201

Skladovanie a pomocné činnosti v doprave (napr. realizácia a obnova vodorovného dopravného značenia, vykonávanie odťahovej služby)

5202
Vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva

5203
Prevádzkovanie úschovní (napr. úschovní batožín)

53
POŠTOVÉ SLUŽBY A SLUŽBY KURIÉROV


5301
Kuriérske služby

SEKCIA I - UBYTOVACIE A STRAVOVACIE SLUŽBY

55
UBYTOVANIE


5501

Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

5502

Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností (napr. ubytovanie v súkromí, ubytovanie v domovoch mládeže)

56
ČINNOSTI REŠTAURÁCIÍ A POHOSTINSTIEV

5601

Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu (napr. predaj cukrárenských výrobkov na priamu konzumáciu)

5602
Prevádzkovanie výdajne stravy

SEKCIA J - INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA

58
NAKLADATEĽSKÉ ČINNOSTI


5801

Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce (napr. kníhtlač, hĺbkotlač, ofsetová tlač, litografia, písmomaliarstvo)

59
VÝROBA FILMOV, VIDEOZÁZNAMOV A TELEVÍZNYCH PROGRAMOV, PRÍPRAVA A ZVEREJŇOVANIE ZVUKOVÝCH NAHRÁVOK

5901
Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok (napr. distribúcia filmov a videozáznamov)

62
POČÍTAČOVÉ PROGRAMOVANIE, PORADENSTVO A SÚVISIACE SLUŽBY


6201

Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (napr. návrh a optimalizácia informačných technológií, poradenstvo v oblasti bezpečnosti informačných systémov)

SEKCIA K - FINANČNÉ A POISŤOVACIE ČINNOSTI

64
FINANČNÉ SLUŽBY OKREM POISTENIA A DÔCHODKOVÉHO ZABEZPEČENIA


6401
Finančný lízing

6402

Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

6403
Záložne

6404

Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

6405
Faktoring a forfaiting

6406
Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu

SEKCIA L - ČINNOSTI V OBLASTI NEHNUTEĽNOSTÍ

68
ČINNOSTI V OBLASTI NEHNUTEĽNOSTÍ


6801

Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (napr. prenájom bytových a nebytových priestorov, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom)

6802
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu

6803
Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu

SEKCIA M - ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI

69
ÚČTOVNÍCKE ČINNOSTI

6901

Vedenie účtovníctva (napr. vypracovanie daňových priznaní fyzických osôb a právnických osôb bez poskytovania daňového poradenstva)

70
VEDENIE FIRIEM; PORADENSTVO V OBLASTI RIADENIA

7001
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (napr. marketingové alebo Mediálne poradenstvo)

71
ARCHITEKTONICKÉ A INŽINIERSKE ČINNOSTI; TECHNICKÉ TESTOVANIE A ANALÝZY


7101

Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení (napr. príprava a vypracovanie technických návrhov, grafické a kresličské práce)

7102
Oprávnené overovanie správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky

7103
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly (napr. informatívne posudzovanie originality vozidiel)

72
VEDECKÝ VÝSKUM A VÝVOJ


7201

Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied (napr. v špecifickej oblasti prírodných a technických vied, interdisciplinárny výskum)

7202
Zadávanie klinického skúšania liečiv

73
REKLAMA A PRIESKUM TRHU


7301

Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky (napr. inzertná činnosť, zabezpečenie marketingových kampaní)

74
OSTATNÉ ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI


7401
Dizajnérske činnosti (napr. zhotovovanie mozaikových obrazov z rozličných materiálov podľa predložených návrhov)

7402
Fotografické služby (napr. kopírovanie, obnova alebo retušovanie diapozitívov, prevádzkovanie fotokabínky)

7403
Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií

7404

Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií

7405
Pravidelná kontrola detského ihriska

SEKCIA N - ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ SLUŽBY

77
PRENÁJOM A LÍZING

7701
Služby požičovní (napr. požičiavanie športového tovaru a ošatenia)

7702
Prenájom hnuteľných vecí (napr. prenájom prístrojov, strojov a zariadení)

79
ČINNOSTI CESTOVNÝCH AGENTÚR, REZERVAČNÉ SLUŽBY CESTOVNÝCH KANCELÁRIÍ A SÚVISIACE ČINNOSTI

7901
Informačná činnosť (napr. činnosť informačných kancelárií)

81
ČINNOSTI SÚVISIACE S ÚDRŽBOU ZARIADENÍ A KRAJINNOU ÚPRAVOU


8101
Čistiace a upratovacie služby (napr. čistenie a údržbu bazénov, zimná údržba komunikácií, čistenie fasád a pomníkov)

82
ADMINISTRATÍVNE, POMOCNÉ KANCELÁRSKE A INÉ OBCHODNÉ POMOCNÉ ČINNOSTI


8201
Administratívne služby (napr. kancelárske a sekretárske služby, korektúry textov)

8202
Verejné obstarávanie

SEKCIA 0 - VEREJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

84
VEREJNÁ SPRÁVA A OBRANA


8401

Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení

SEKCIA P - VZDELÁVANIE

85
VZDELÁVANIE


8501
Prevádzkovanie jaslí

8502
Vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií

8503
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (napr. mimoškolská činnosť v záujmových krúžkoch)

8504

Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie

8505
Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu

SEKCIA Q - ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC

86
ZDRAVOTNÍCTVO

8601
Prevádzkovanie vodnej záchrannej služby

87
STAROSTLIVOSŤ V POBYTOVÝCH ZARIADENIACH (REZIDENČNÁ STAROSTLIVOSŤ)


8701
Poskytovanie sociálnych služieb

SEKCIA R - UMENIE, ZÁBAVA A REKREÁCIA

90
TVORIVÉ, UMELECKÉ A ZÁBAVNÉ ČINNOSTI


9001
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení (napr. prevádzkovanie cirkusov, kín)

91
ČINNOSŤ KNIŽNÍC, ARCHÍVOV, MÚZEÍ A OSTATNÝCH KULTÚRNYCH ZARIADENÍ


9101
Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

93
ŠPORTOVÉ, ZABAVNÉ A REKREAČNE ČINNOSTI

9301

Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu (napr. prevádzkovanie sauny, solária)

9302
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí (napr. diskotekárska činnosť)

SEKCIA S - OSTATNÉ ČINNOSTI

95
OPRAVA POČÍTAČOV, OSOBNÝCH POTRIEB A POTRIEB PRE DOMÁCNOSŤ

9501
Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť (napr. oprava hračiek, detských kočíkov, oprava bytového textilu)

96
OSTATNÉ OSOBNÉ SLUŽBY


9601
Prevádzkovanie čistiarne a práčovne (napr. čistenie kobercov a pokrývok, peria, vlny)

9602
Služby súvisiace so skrášľovaním tela (napr. nástrekové opaľovanie tela)

9603
Poskytovanie služieb osobného charakteru (napr. poskytovanie služieb informátora, činnosť astrológov a numerológov)

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava