telefón facebook google + youtube
logo

Blog

09.04.2023

Zoznam voľných živností v 2023

1.

Poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvo

2.

Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava

3.

Výroba potravinárskych a škrobových výrobkov

4.

Výroba krmív a kŕmnych zmesí

5.

Výroba textílií, textilných výrobkov, odevov a odevných doplnkov

6.

Spracovanie kože, výroba obuvi, kožených a kožušinových výrobkov

7.

Opracovanie drevnej hmoty, výroba komponentov z dreva a výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy

8.

Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov

9.

Výroba koksu a rafinovaných produktov

10.

Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov

11.

Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov

12.

Výroba výrobkov z gumy a plastov

13.

Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov

14.

Výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchýchkovových výrobkov

15.

Výroba počítačových, elektronických, optických výrobkov a elektrických zariadení a súčiastok

16.

Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

17.

Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

18.

Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

19.

Výroba hračiek, hier, bižutérie, suvenírov, sviečok, tieniacej techniky, hudobných nástrojov, metiel, kief a maliarskeho náradia

20.

Výroba zdravotníckych pomôcok

21.

Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov

22.

Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

23.

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

24.

Prípravné práce k realizácii stavby

25.

Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

26.

Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

27.

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

28.

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

29.

Záložne

30.

Nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva

31

Vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva

32.

Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

33.

Prevádzka malých plavidiel

34.

Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

35.

Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

36.

Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

37.

Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy

38.

Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

39.

Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

40.

Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

41.

Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno- hospodárskej povahy

42.

Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

43

Verejné obstarávanie

44.

Vedenie účtovníctva

45.

Finančný lízing

46.

Faktoring a forfaiting

47.

Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu

48.

Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

49.

Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

50.

Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

51. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

52.

Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

53.

Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy

54.

Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

55.

Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

56.

Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií

57.

Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií

58.

Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

59.

Čistiace a upratovacie služby

60.

Prevádzkovanie čistiarne a práčovne

61.

Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení

62.

Mimoškolská vzdelávacia činnosť

63.

Prevádzkovanie jaslí

64.

Vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií

65.

Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu

66.

Prevádzkovanie vodnej záchrannej služby

67.

Poskytovanie sociálnych služieb

68.

Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

69.

Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

70.

Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

71.

Služby súvisiace so skrášľovaním tela

72.

Poskytovanie služieb osobného charakteru

73.

Pravidelná kontrola detského ihriska

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava