telefón facebook google + youtube
logo

Blog

03.01.2017

Chcete vedieť ako odvolať alebo vymenovať nového konateľa v s.r.o. ?

V živote každej spoločnosti nastane udalosť kedy je potrebné odvolať alebo vymenovať nového konateľa spoločnosti. Naša spoločnosť sa zaoberá zmenami v s.r.o. už dlhú dobu a preto vieme presne čo všetko obnáša každá zmena v spoločnosti. Nie je jednoduché vytvoriť dokumenty potrebné pre zmenu v s.r.o.

Potrebné dokumenty pre odvolanie alebo vymenovanie nového kohateľa vo Vašej spoločnosti sú:

 1. Rozhodnutie jediného spoločníka: toto rozhodnutie sa používa vtedy, keď má spoločnosť len jediného spoločníka a ten rozhoduje o jej fungovaní sám. 

Rozhodnutie obsahuje základné náležitosti ako:

 • názov spoločnosti a sídlo
 • iniciáli spoločníka
 • uvedenie rozhodnutia spoločníka napríklad v tejto forme: jediný spoločník spoločnosti XXX s.r.o.,  ktorý na základe  Zakladateľskej listiny  vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia, vydáva nasledovné rozhodnutie : Jediný spoločník týmto rozhodol, o vymenovaní nového konateľa spoločnosti XXX s.r.o. a to: Janko Mrkvička, nar 7.7.1977, r.č. 770707/7777, Jablková 3, Bratislava, Spôsob konania zostáva nezmenený a to v znení: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

alebo 

     2.  zápisnica z valného zhromaždenia: v spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie vtedy pokiaľ má dvoch a viacerých spoločníkov.

zápisnica z valného zhromaždenia obsahuje tieto základné náležitosti:

 • názov spoločnosti a sídlo
 • prezentáciu spoločníkov
 • program, ktorý sa bude preberať na valnom zhromaždení
 • zvolenie si predsedu valného zhromaždenia
 • pri vymenovaní nového konateľa v spoločnosti je potrebné uviesť návrh na zmenu napríklad v tejto forme: Predseda valného zhromaždenia Michal Kaliak predložil návrh na vymenovanie nového konateľa spoločnosti. Navrhuje vymenovať nasledovného konateľa: Janko Mrkvička, nar 7.7.1977, r.č. 770707/7777, Jablková 3, Bratislava, ktorého deň vzniku funkcie je stanovený na 13.05.2015

  Spôsob konania zostáva nezmenený a to v znení: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

 • valné zhromaždenie musí dané zmeny schváliť, bez schválenia tohto bodu je zmena neplatná 

 

     3.  Nová zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva

 • záleží od toho či ide o jednoosobovú spoločnosť alebo viac osobovú
 • v novej zakladateľskej listine alebo spoločenskej zmluve sa uvedú už noví konatelia

    4.  Ustanovenie konateľa do funkcie

 • v tomto dokumente sa uvedie na základe akého rozhodnutia (valné zhromaždenie / rozhodnutie jediného spoločníka) v ktorom článku, bol do funkcie štatutárneho orgánu - konateľ spoločnosti zvolený
 • iniciály konateľa
 • dátum od kedy začne vykonávať svoju funkciu 
 • spôsob konania v mene spoločnosti
 • a prehlásenie o podpisovom vzore

Hore vymenované dokumenty je potrebné podpísať všetkými spoločníkmi a zaslať ako prílohy na Obchodný register Slovenskej republiky, ten má na rozhodnutie 5 pracovných dní. 

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Traftor s. r. o.
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava
Slovensko

Firemné údaje

Číslo účtu: 57 7500 1001/5600
IBAN: SK06 5600 0000 0057 7500 1001
IČO: 52172414
DIČ: 2120921594

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava