telefón facebook google + youtube
logo

Blog

07.04.2020

Oplatí sa viac s.r.o. alebo živnosť v roku 2020?

s.r.o. alebo živnosť v roku 2020?

Všetci podnikatelia, ktorí začínajú podnikať zvažujú, čo sa im viac oplatí a kde najviac ušetria. Je potrebné brať do úvahy aj náklady na založenie, cena účtovníctva, ručenie svojim osobným majetkom a iné.

Postup založenia oboch foriem sme rozoberali v nasledujúcich článkoch:

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným v roku 2020

Založenie živnosti v roku 2020

Spoločnosť s ručením obmedzeným a jej daňové zaťaženie v roku 2020

Na vypočítanie dane z príjmov s.r.o. potrebujeme vedieť základ dane a po novom aj sadzbu dane.

S.r.o. si môže uplatňovať len preukázateľné výdavky, nemusia však byť ešte zaplatené. To isté platí aj pre výnosy, ktoré môžete mať aj také, ktoré ešte neboli zinkasované. Základ dane si môžeme znížiť daňovou stratou z minulých období.

Sadzba dane z príjmov s.r.o. od 01.01.2020:

· 15 % zo základu dane zníženého o daňovú stratu, ak príjmy (výnosy) právnickej osoby za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu 100 000 €,

· 21 % zo základu dane zníženého o daňovú stratu, ak príjmy (výnosy) právnickej osoby za zdaňovacie obdobie prevyšujú sumu 100 000 €.

Spoločnosť s ručením obmedzeným a jej odvodové zaťaženie v roku 2020

Zdravotné ani sociálne odvody neplatia na samotnú s.r.o. ale len na jej zamestnancov a konateľov, ktorí sú vyplácaní odmenami.

V prípade jednoosobovej s.r.o. si majiteľ môže vyplácať odmenu nasledovne :

  • podiel na zisku : vaša spoločnosť vám vyplatí podiel na zisku, znížený o 7% daň, následne už neplatíte žiadne iné dane ani odvody.
  • Pracovný pomer – podľa výšky odmeny na pracovnej zmluve musí spoločnosť odvádzať do sociálnej a zdravotnej poisťovne odvody vo výške 13,4%. Z vymeriavacieho základu sa ďalej platia odvody vo výške 35,2%

Živnosť a jej daňové zaťaženie v roku 2020

Výška dane z príjmu živnosti sa určuje podľa :

  • Čiastkového základu dane
  • Sadzby dane

Čiastkový základ dane dostaneme, keď odpočítame zo zdaniteľných príjmov z podnikania vaše daňové výdavky.

Živnostník môže mať výdavky :

  • Preukázateľné výdavky
  • Paušálne výdavky

Sem patria len výdavky, ktoré súvisia s podnikaním. Je potrebné ich preukázať faktúrou, alebo dokladom z eKasy.

Živnostník sa môže rozhodnúť uplatniť si paušálne výdavky. Výšku určujeme výpočtom 60% zo zdaniteľných príjmov, maximálne do výšky 20000,- €

Výšku čiastkového základu dane ovplyvňujú aj:

  • Odpočet daňovej straty
  • Daňový bonus na dieťa
  • Daňový bonus na zaplatené úroky
  • Nezdaniteľné časti základu dane

Sadzba dane z príjmov SZČO od 01.01.2020:

· 15 % - ak príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie podľa § 6 ods. 1 a 2 sú vo výške neprevyšujúcej sumu 100 000 €

· 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8 – násobok sumy platného životného minima vrátane. Sadzba dane z príjmov vo výške 19 % sa teda uplatní na tú časť základu dane, ktorá nepresiahne sumu 37 163,36 € (vrátane) – ak príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie podľa § 6 ods. 1 a 2 sú vo výške prevyšujúcej sumu 100 000 €

· 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8 – násobok platného životného minima. Sadzba dane z príjmov vo výške 25 % sa teda uplatní na tú časť základu dane, ktorá presiahne sumu 37 163,36 € (t. j. 37 163,37 € a viac) - ak príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie podľa § 6 ods. 1 a 2 sú vo výške prevyšujúcej sumu 100 000 €.

Živnosť a jej odvodové zaťaženie od 01.01.2020

Začínajúci živnostník na začiatku svojho podnikania neplatí povinné sociálne poistenie, ale platí len povinné preddavky na zdravotné poistenie vo výške 70,91€ a pre osoby so zdravotným postihnutím vo výške 35,45€

Povinnosť platiť odvody do sociálnej poisťovne vzniká od 01.07.2021 len v prípade ak vaše príjmy za rok 2020 boli vo výške 6372,- € a viac.

Odvody do sociálnej poisťovne sú vo výške 33,15% z vymeriavacieho základu (v roku 2020 minimálne vo výške 167,89€ mesačne)

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava